home > projectes/ proyectos/ projects

> amb Opisso Studio hem unit forces en una iniciativa col·laborativa amb tallers locals perjudicats per la pandèmia i hem dissenyat una mascareta única, segura i reutilitzable
> con Opisso Studio hemos unido fuerzas en una iniciativa colaborativa con talleres locales perjudicados por la pandemia y hemos diseñado una mascarilla única, segura y reutilizable

avis legal / legal advise