home > projectes/ proyectos/ projects

>Serpelsa Fours – desenvolupament per a una col·lecció de pells (2008/09)
>Serpelsa Fours – desarrollo de una colección de piel (2008/09)
>Serpelsa Fours – development of four collection (2008/09)

avis legal / legal advise