home > projectes/ proyectos/ projects

ajuntament de barcelona – projecte de marca i identitat visual “barcelona fashion place”/Barcelona 2010
ajuntament de barcelona – proyecto de marca e identidad visual “barcelona fashion place”/Barcelona 2010
ajuntament de barcelona – brand project and visual identity for “barcelona fashion place”/Barcelona 2010

avis legal / legal advise